Register | Login

nerwicaKażdy zapewne zetknął się w taki czy odrębny sposób z osobami cierpiącymi na arachnofobię czy niepokój wysokości. Nerwica różni się od typowych zakłóceń samopoczucia, które objawiają się podobnie, głównie tymże, że ma ona rys nawracający pomimo braku operowania czynnika wyzwalającego. sposobu wykonania czynności

Who Voted for this Story
Username:

Password:

Remember: