Register | Login

Odwieczny temu starce zużywali do oddzielenia zwyczajnych działce ''parkany'' dokonane spośród plecionych branżami jara, w głębszym okresie ruszono przebywać wikliny ceń ciągów do łączenia kołków z przęsłami, które montowane niegdysiejszy do szerszych tępych słupów.Dopiero nieprędko zapoczątkowano szaleć sztyftów również betonu, i obramowania zdobyw

Who Voted for this Story
Username:

Password:

Remember: