Register | Login

Published News » Travel

2-Bromo-3-chloropropiophenone.
CH3NH2 to trujący, łatwopalnym gaz o zapachu zbliżonym do amoniaku/psujących się ryb. Idealnie rozpuszcza sie w wodzie, trochę słabiej w etanolu. Ze względu na swoje właściwości fizyczne metyloaminę zazwyczaj przechowuje się skroploną w ampułkach, ale częsciej w postaci soli np. chlorowodorku metyloaminy (higroskopijne ciało stałe).

binance review

Posted by penwhorl7 (#34) 1 day 5 hours ago (https://youtu.be)
Binance (BNB) - how to use an exchange tutorial. What is Binance (BNB) in a nutshell? Binance is a rewarding exchange for trading crypto. Is Binance better than Bittrex? Binance is the best cryptocurrency exchange for trading altcoins.

Sort News
Username:

Password:

Remember: